Sexualitet

Lägeskontroll del 1 Sexualitet När barn utnyttjas sexuellt blir deras naturliga kapacitet stulen i från dem. Jag invigdes i sex i en vuxens tidtabell, enligt en vuxens behov. Jag fick aldrig chansen att utforska och uppleva min egna lust innefrån. Sexuell upphetsning förbands med skamkänslor, obehag, smärta och förödmjukelse. Barn lämnar ofta sina kroppar underContinue reading “Sexualitet”