Överlevnadstekniker

Vi är fortfarande på Del 1, men går vidare till kapitel Att klara sig – Vad gjorde jag för att överleva? “Hela mitt liv har gått ut på att bara fungera” – 35årig överlevare Så känner jag med, jag hade inte tänk så innan jag började att jobba med denna boken. Jag har alltid tänktContinue reading “Överlevnadstekniker”

Fan heller

Lägeskontroll, del 1 I boken skriver dom att de långsiktiga effekterna av sexuella övergrepp emot barn kan vara så ogripbara att det kan vara svårt för mig att att fastställa exakt hur övergreppen har påverkat mig. Det står också att det kan genomsyra i allt som tillexempel min självkänsla, mina nära relationer, min sexualitet, mittContinue reading “Fan heller”