Today I loved

Att klara sig – Vad gjorde jag för att överleva? Bristande integrering. En av glömskans sidoeffekter är en upplevelse av att delas upp i flera personer. Vi har mig, den lilla flickan med en lycklig barndom samtidigt med barnet som lider av mardrömmar och ser figurer som gömmer sig i mörka vrår. Många överlevare fortsätterContinue reading “Today I loved”