Fan heller

Lägeskontroll, del 1 I boken skriver dom att de långsiktiga effekterna av sexuella övergrepp emot barn kan vara så ogripbara att det kan vara svårt för mig att att fastställa exakt hur övergreppen har påverkat mig. Det står också att det kan genomsyra i allt som tillexempel min självkänsla, mina nära relationer, min sexualitet, mittContinue reading “Fan heller”