Svik inte dig själv

Ge inte upp! Du är den som förstår dig bäst. Du är den som som bäst kan förstå vad du behöver för att bli hel. Svik inte dig själv!

Dags för Del Två av boken Incest och andra sexuella övergrepp- Handbok för överlevare

Läkningsprocessen

De Olika Faserna

 • Beslutet att läkas. När du väl har insett vilken inverkan de sexuella övergreppen har haft på ditt liv måste du besluta dig för att arbeta aktivt på att bli helat. Djup läkning kan inte åstadkommas förrän du väljer det och fattar beslut att förändras. – Åh jösses, kan jag? Det är min fråga. Vågar jag ta beslutet? Ja, kanske.. Jag tvivlar.
 • Akutfasen. Att dra upp gamla minnen och bearbeta förträngda känslor kan skapa kaos i ditt liv. Kom ihåg att detta bara är en fas, den kommer inte att vara för alltid. – När jag gråter och sörjer en liten mig, känns det som ett kaos i mig, men ja, okej då.
 • Att minnas. Många överlevare har förträngt alla minnen av vad som skedde under barndomen. – Jag mins mycket, men inte allt.
 • Att tro att det verkligen har hänt. Överlevare betvivlar ofta sina egna upplevelser. – Inte  jag!
 • Att bryta tystnaden. De flesta vuxna höll övergreppen hemliga under barndomen. – Inte jag!
 • Att förstå att det inte var ditt fel. Barn tror vanligen att det är deras eget fel att det utsatts för övergrepp – Nåja, allt som oftast viste jag att det inte var mitt fel, i några stunden har jag tvivlat och lagt skulden på mig själv, men inte i dag.
 • Att nå barnet inom sig. Många överlevare har förlorat kontakten med sin egen sårbarhet. Att nå sitt inre barn kan hjälpa dig att uppnå medkänsla med dig själv, stärka vreden mot förövaren och leda till fördjupad närhet med andra.- Ja, ja jaaa, jag vill få kontakt med mitt inre barn.
 • Självtillit. Bästa vägledningen till läkningen är din inre röst. Lär dig att lita på mina egna känslor, intryck och din intuition, därmed får du en ny utgångspunkt för dina handlingar. – Min magkänsla har jag alltid litat på, problemet är att jag misstolkar och läser in galet pågrund av det känslomässiga virrvarr jag har i bland.
 • Sorg och saknad. Barn som utsatts för övergrepp och vuxna som senare kämpar för att överleva har ofta inte tillåtit sig sig att sörja sina förluster. Sorgen innebär att man erkänner sin smärta, lämnar det gamla och går vidare i nuet. – Oh, jag har faktiskt börjat sörja mina förluster.
 • Vrede läkningens ryggrad. Vreden är en mäktig och befriande kraft. Vare sig du behöver få kontakt med den eller alltid haft ett övermått av den så är det avgörande för läkningen att rikta denna vrede direkt mot den som skadat mig. – Jag har aldrig varit arg på pappa för det han utsatt mig. Aldrig, så det kanske är dags?
 • Avslöjande och konfrontationer. Att söka en konfrontation med din förövare och/eller din familj kanske inte är nödvändigt för alla överlevare men kan vara en dramatisk och effektiv metod. – Avslöjande och “typ” konfrontation har jagh redan kommit förbi.
 • Måste man förlåta?  Det är inte viktig för läkningsprocessen men rekommenderas ofta. Den viktiga och avgörande förlåtelsen är den du ger dig själv. – Jag har nog givit min förlåtelse till pappa och tagit tillbaka den åtskilliga gånger.
 • Andlighet. Tron på en högre makt kan vara en verklig tillgång till läkningsprocessen. Andlighet är en unik personlig upplevelse. – Nog finns det något mer där ute…
 • Att avsluta och gå vidare. När du gång på gång återupplevt de olika faserna av läkningsprocessen, når du så småningom en punkt där du börjar uppleva helheten inom dig. Dina känslor och perspektiv stabiliseras. – Åh, jag längtar!

Published by Släpp Skammen

Jag blev utsatt för sexuella övergrepp av en närstående som barn och jag var tyst i många år, inte längre. Jag vill med min historia, vara en tröst, en väckarklocka, ett stöd och kanske en annans styrka. Att prata om det är en förövares värsta mardröm och jag har för avsikt att aldrig mer vara tyst. Skammen skall släppas och vi gör det tillsammans.

2 thoughts on “Svik inte dig själv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: